суботу, 26 вересня 2015 р.

На допомогу бібліотекарю

Орієнтовна схема річного плану (звіту) роботи шкільної бібліотеки


1. Завдання бібліотеки.
Забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти шляхом бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування учнів і педагогів.

Формування в школярів навичок незалежного бібліотечного користувача, інформаційної культури та культури читання.

 Удосконалювання традиційних і освоєння нових технологій.
2. Основні функції бібліотеки.
Освітня.

Інформаційна.

Культурна.
3. Загальні відомості.
Кількість учнів ..., із них читачів ...
Кількість учителів ..., із них читачів ...
Інші працівники й батьки ...
Обсяг бібліотечного фонду ...
Книгозабезпечення (для звіту) ...
Обертаність (для звіту) ..
Обсяг навчального фонду ...
4. Робота з бібліотечним фондом.
Вивчення складу фонду й аналіз його використання.

Формування фонду бібліотеки з традиційних і нетрадиційних носіїв інформації.
Формування загальношкільного замовлення на документи основного фонду (за наявності бланка-замовлення).

Комплектування фонду (в тому числі періодикою) відповідно до навчальних програм школи.
Оформлення передплати на періодику, контроль за її доставкою.
Прийом, систематизація, технічна обробка, реєстрація нових надходжень.
Облік бібліотечного фонду.
Прийом і оформлення матеріалів, отриманих у дарунок, їх облік та обробка.
Виявлення та списання старих, морально застарілих і невикористовуваних матеріалів за встановленими правилами й нормами.
Видача матеріалів користувачам бібліотеки. Розміщення документів у фонді відповідно до таблиць ББК.

Оформлення фонду (наявність поличних, літерних роздільників, індексів), естетика оформлення.

Перевірка правильності розміщення фонду. Забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до інформації.
Оформлення накладних і своєчасна здача їх у централізовану бухгалтерію.

Інвентаризація.

Забезпечення роботи читального залу (за його наявності).

Організація обслуговування за міжбібліотечним абонементом (МБА) (одержання літератури в тимчасове користування з інших бібліотек).

5. Робота зі збереження фонду.
Організація фонду особливо цінних видань і проведення періодичних перевірок збереження.
Систематичний контроль за своєчасним поверненням виданих книжок до бібліотеки.

Забезпечення заходів для відшкодування збитку, заподіяного носіям інформації, у встановленому порядку.

Організація роботи з дрібного ремонту й переплітання видань із залученням бібліотечного активу.

Забезпечення необхідного режиму систематизованого збереження й фізичного збереження бібліотечного фонду.

6. 
Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. Довідково-бібліографічна робота.
Ведення довідково-бібліографічного апарату (ОБОЄ) з обліком вікових особливостей користувачів (каталоги, картотеки, рекомен¬даційні списки, виділення довідково-інформаційних видань).
Ознайомлення користувачів із мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань: знайомство з правилами користування бібліотекою, знайомство з розміщенням фонду, прийоми роботи з СБА, ознайомлення зі структурою й оформленням книжок, оволодіння навичками роботи з довідковими виданнями тощо.

Проведення факультативних занять і засідань гуртків із пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань.

7. Виховна робота.
Формування в школярів навичок незалежного бібліотечного користувача: навчання користуватися носіями інформації, шукати, відбирати й критично оцінювати інформацію.

Сприяння формуванню особистостей учнів засобами літературної спадщини, формами й методами індивідуальної та масової роботи:

 - бесіди;
 - диспути;
 - літературні ігри;
 - читацькі конференції;
 - ранки;
 - вікторини;
 - літературно-музичні композиції;
 - бібліотечні заняття й т. ін.

Популяризація кращих матеріалів за допомогою застосування бібліотечних форм роботи, організація виставок і стендів, проведення культурно-масової роботи.

Створення активу бібліотеки й робота з ним.

Робота з дитячими бібліотеками.

8. Інформаційна робота.

  • Супровід навчально-виховного процесу інформаційним забезпеченням педагогічних працівників:

спільна робота зі складання замовлення на навчально-методичні документи;

огляди нових надходжень;

підбір документів на допомогу в проведенні предметних тижнів та інших загально-шкільних і класних заходів;

оформлення в кабінетах книжкових виставок на досліджувану тему з якого-небудь предмета;

допомога в підборі документів при роботі над методичною темою школи;

допомога в підборі документів для підготовки засідань педради, методичних об’єднань та ін.
  • Супровід навчально-виховного процесу інформаційним обслуговуванням учнів:

на абонементі;

у читальному залі;

за попереднім замовленням через МБА;

підбір літератури для написання рефератів, доповідей тощо;

допомога в підготовці до загальношкільних і класних заходів;

проведення індивідуальних і групових бібліотечних занять.
  • Інформаційне обслуговування батьків (чи інших законних представників) учнів:

інформування про користування бібліотекою їхніми дітьми;

оформлення виставок для батьків на актуальні теми;

індивідуальна робота з підбору додаткового навчального матеріалу для учнів початкових класів;

виступ на батьківських зборах з інформацією про нові надходження у фонд бібліотеки.

9. Підвищення кваліфікації.
  • Робота із самоосвіти:

опрацювання інформації з професійних видань;


використання досвіду кращих шкільних бібліотекарів;

відвідування семінарів, участь у конкурсах, присутність на відкритих заходах, індивідуальні консультації.
  • Регулярне підвищення кваліфікації.

  • Удосконалювання традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій.


  • Розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення їхньої якості на основі використання нових технологій: комп’ютеризація бібліотеки, використання електронних носіїв, створення відеотеки, аудіотеки і т. ін.

Немає коментарів:

Дописати коментар