Конкурси


Участь у конкурсі "Знай і люби свій край"

https://drive.google.com/file/d/0Byy8EvfmS2WwTVBjZlc3TER4S3lnWERNQS1lb3B0YzdxX1Ew/view?usp=sharing


Виставка «Освіта Запорізького краю – 2016»

Номінація «Формування творчої особистості в навчальних закладах»

«Ти можеш!»- повинен нагадувати вчитель учню.
«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.
В. Ф. Шаталов
Сьогодення – це час переходу до високотехнічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури нації набувають вирішального значення. Тому сучасна школа, як соціально-педагогічна система,повинна забезпечити освітні результати, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Вплив школи допомагає дитині осмислити життєві завдання та плани, побачити нові завдання й проблеми, навчає їх вирішувати. Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократичному суспільстві, отримати в школі комплекс знань і набути навичок, притаманних демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, переконаність у пріоритетах прав особи, толерантність, уміння критично мислити, рамотно формулювати свою точку зору і аргументовано відстоювати її, бути патріотом). Тому першочергове завдання школи педагогічний колектив вбачає в тому, щоб всебічно вивчити кожну особистість, оцінити всі її можливості й набутий досвід на даному етапі розвитку. Тільки особистість, яка здатна реалізувати себе в житті, зможе відчути всі кольори і смаки життя, відтворити і передати їх наступним поколінням, будувати гармонійне й повноцінне суспільство.                                                                                                                                
 Девіз нашої школи: "Немає нерозумних дітей, є нерозкриті здібності".  
Мета нашої школи: забезпечення успішної життєдіяльності учня й суспільства через зростання особистого потенціалу особистості. 

Педагогічний колектив школи працює над єдиною проблемою з метою підвищення якості освіти . Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Ця особистісно зорієнтована технологія навчання та виховання дітей на сьогоднішній день актуальна. Її головною метою є взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й партнерства у спільній діяльності. Основне завдання роботи над проблемою – надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної діяльності.

 Основні завдання школи:
 •  Визначення в кожній дитині особистості, виховання в дусі загальнолюдських цінностей на основі Добра, Любові, Толерантності;
 • реалізація парадигм безперервного розвитку людини, самовизначення й самореалізації;
 • задоволення та використання інтересів дітей як головної бази навчання;
 • системність і комплексність виховання;
 • навчання дитини технологій отримання знання, роботи з різними джерелами інформації, реалізації в практичній діяльності.
  • проектування навчально-виховного процесу на нових світоглядних та ціннісних засадах;
  • забезпечення впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес;
  • оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм та методів роботи;
  • продуктивне творче співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
   • визначення в кожній дитині особистості, виховання в дусі загальнолюдських цінностей на основі Добра, Любові, Толерантності;
   • реалізація парадигм безперервного розвитку людини, самовизначення й самореалізації;
   • задоволення та використання інтересів дітей як головної бази навчання;
   • системність і комплексність виховання;


Віртуальна виставка "Тиждень Книжкових Сюрпризів" (березень-квітень 2016)


Шкільна бібліотека бере активну участь у конкурсах та акціях 

  Немає коментарів:

Дописати коментар